همسرم دیروز برایم یک گلدان فلفل خرید. همینجور اینکه با هم به سینما رفتیم. این چیزهای کوچک خوب چه حس قشنگی بهم میدهند. امروز هم می بینمش. دلم یک کتاب می خواهد که با هم بخوانیم. امروز چه خوشبختم. سین می آید و چهارشنبه است و حقوق هم می دهند!!! خوش به حال امروزم. 

منبع : مژدرلا |23
برچسب ها :